×
×

Akadémia úspešnej kariéry

Interaktívne stretnutia na témy z diania v reálnych firmách. Poznaj sám seba, aby si vedel využiť svoje zručnosti vo svoj prospech.

Urob aktívny krok sám pre svoju budúcnosť. Niektoré stretnutia budú za účasti zástupcov expertov z reálnych firiemZačiatok Akadémie je plánovaný na začiatok Marca.

 8-10 tém v letnom semestri pre zoznámenie sa o princípoch fungovania v reálnej firme. 

Registrovaní účastníci si vyplnia dostupnost na Doodle kalendári výber vhodného termínu.

http://doodle.com/poll/b2ewv3qwv443nqpu

Plánovaný štart v 3. týždni semestra.