×
×

Kariérne centrum FMFI UK

Kariérne centrum Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenskeho v Bratislave je výsledkom zmluvnej spolupráce FMFI a spoločnosti IT-CROWD s.r.o. Unikátny koncept mimoškolského vzdelávania študentov vznikol ako reakcia na potreby fakulty a dopyt priemyslu. Kariérne centrum plní nasledujúce úlohy:

  • príprava študentov na úspešný vstup na pracovný trh
  • nadviazenie a rozšírenie spolupráce medzi fakultou a priemyslom
  • prieskum medzi zamestnávateľmi ohľadne kvality absolventov, zloženia a adekvátnosti študijných programov
  • organizácia workshopov a eventov pre študentov